Archiv rubriky: Semináře Čr

Semináře a akce pořádané v České republice

Cyklus seminářů ZNOVUZROZENÍ ŽENY V BOHYNI

Srdečně Vás zveme na 9měsíční cyklus semiářů „ZNOVUZROZENÍ ŽENY V BOHYNI“

Provedeme Vás očistěním temných stránek vašeho ženství včetně rodových zátěží a traumat z dětství. Naučíme se ovládání svých emocí tak, abychom dosáhli většího vyladění sama se sebou.
Znovuzrození v Bohyni je ve významu PROBUZENÍ SE DO VĚTŠÍ ŽENSKOSTI, NĚHY, LÁSKY, CITU A DO TVOŘIVOSTI V TĚCHTO ENERGIÍCH.
Proces Vaší přeměny bude probíhat na nejhlubší úrovni Vaší duše s následným prožíváním těchto změn.

Cyklus seminářů můžete projít jako celek nebo i jednotlivě.
Některé semináře budou 1denní, ale i víkendové, dle náročnosti tématu a budou probíhat na různých místech (Praha, Ústí n.L. aj.).

První díl cyklu je na téma:
JAK ZVLÁDAT SVÉ STÍNOVÉ EMOCE A SITUACE – 13.10.2019

Cyklus seminářů pro VYLADĚNÍ SE SE ŽIVLY

 1. ŽIVEL OHNĚ A VÁŠEŇ s prožitkem přechodu přes žhavé uhlí – duben 2020
 2. ŽIVEL VZDUCHU A KOMUNIKACE s pobytem ve větrném tunelu – prosinec 2019
 3. ŽIVEL VODY A EMOCE s pobytem v termálních lázních – Již proběhl
 4. ŽIVEL ZEMĚ – FYZICKÉ TĚLO s pobytem v podzemních prostorách – Již proběhl

Živly jsou považovány za základní prvky, z nichž se skládá prazáklad světa. Počet 4 není nahodilý, ale odpovídá čtyřem svět. stranám a ročním obdobím, tím vytváří určitý základ stálosti, tak jako např. čtyřboký dům, čtyřnohý stůl nebo čtyřnohé zvíře. Na 4 živly navazuje nauka o 4 tělesných esencích („šťávách“), jejichž směsi tvoří temperament člověka.

Můžete semináře absolvovat i jednotlivě, je však vhodné absolvovat všechny semináře pro svůj ucelenější a komplexnější rozvoj.

JAK ZVLÁDAT SVÉ STÍNOVÉ EMOCE A SITUACE

13. 10. 2019

V této první části cyklu se naučíme moudře zvládat své stínové emoce, např. strach, vztek, stresové situace, pocity nejistoty, nepřijetí, zneužití, ponížení, pochybnosti apod..

CO MI SEMINÁŘ PŘINESE:

 • Naučíte se uznat, připustit, přijmout své stínové emoce a své stinné stránky (mají pro nás hluboký význam, jsou pro nás pomocníkem a zrcadlí nám to, co si potřebujeme v té dané chvíli zpracovat)
 • – zpracujeme si své stíny v prvotní příčině (může to být dětství, prenatálním vývoji, převzato z rodových linií apod.)
 • – pomocí principu „zrcadlení“ najdeme ty své části – postoje, které potřebujeme změnit a dechem tuto změnu aktivujeme do života
 • – propojením se svou duší se necháme vést procesem těchto změn v našem nejhlubším nitru a na všech úrovních našeho vědomí, tím spustíme proces trvalé změny
 • – uvědomíme si moudrost své duše, která nám říká : “…jestliže Ti něco nevyhovuje, nejsi s tím v souladu a v harmonii, tak to můžeš TADY A TEĎ ZMĚNIT! Nemusíš čekat na svolení od kohokoli.“
Celý příspěvek

TRANSFORMACE A OČISTA RODŮ MATKY A OTCE a RODŮ PARTNERA/RKY, S NÍMŽ(NÍ) MÁM DĚTI

Ústí nad Labem – 20.10. 2019 (10 – 17)

Cílem semináře je odkrýt a zpracovat jak ty dobré pozitivní vzorce, tak ty stínové. Z podporujících přijmout jejich kmenovou sílu a stínové modely, rituály, vzorce chování očistit tak, aby nás a naše potomky co nejméně zatěžovaly. Změnu „k lepšímu“ pak v sobě a v příslušném rodě svým DECHEM ukotvíme a zrealizujeme.

Pokud se semináře zúčastní oba partneři, nebo více členů rodiny je výsledek celého procesu posílen. Pokud se z nějakého důvodu nemohou partneři zúčastnit, je možné do značné míry, s respektem k svobodné vůli všech zúčastněných očistit i rody partnera/ky, s nímž děti máme, abychom stínové vzorce chování nepředávali v takové míře našim potomkům. Nezáleží na tom, v jakém vztahu nyní s partnerem/kou jsme např.: rozvedení, rozejití, ovdovělí, spolu.

Celý příspěvek

TRANSFORMACE A OČISTA RODŮ MATKY A OTCE a RODŮ PARTNERA/RKY, S NÍMŽ(NÍ) MÁM DĚTI

Praha – 9.11. 2019 (10 – 17)

Cílem semináře je odkrýt a zpracovat jak ty dobré pozitivní vzorce, tak ty stínové. Z podporujících přijmout jejich kmenovou sílu a stínové modely, rituály, vzorce chování očistit tak, aby nás a naše potomky co nejméně zatěžovaly. Změnu „k lepšímu“ pak v sobě a v příslušném rodě svým DECHEM ukotvíme a zrealizujeme.

Pokud se semináře zúčastní oba partneři, nebo více členů rodiny je výsledek celého procesu posílen. Pokud se z nějakého důvodu nemohou partneři zúčastnit, je možné do značné míry, s respektem k svobodné vůli všech zúčastněných očistit i rody partnera/ky, s nímž děti máme, abychom stínové vzorce chování nepředávali v takové míře našim potomkům. Nezáleží na tom, v jakém vztahu nyní s partnerem/kou jsme např.: rozvedení, rozejití, ovdovělí, spolu.

Celý příspěvek

JÁ ve vztahu

Seminář vedou Zdenka Miarková a Ivo Janeček

Termín: 22.- 24. 11. 2019

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?
 • pro vás, kteří jste v partnerském vztahu, ale vztah nefunguje tak, jak byste si představovali a tak, abyste si mohli říci „jsem ve vztahu šťastný, naplňuje mě, baví mě“.
 • pro vás, kteří jste sami a nemůžete najít toho pravého/pravou
 • pro vás, kteří jste ve vztahu, ale zvažujete rozchod a nebo zůstat?
 • pro vás, kteří jste se ve vztahu rozešli/rozvedli a nevíte, jak danou situaci pojmout a co udělat, abyste se dokázali důstojně s partnerem/kou domluvit co dál, jak s dětmi, majetkem, společnou firmou ap.
Jestliže jste se našli alespoň v jedné z možností, pak je seminář možná právě pro VÁS!
Celý příspěvek