JAK ZVLÁDAT SVÉ STÍNOVÉ EMOCE A SITUACE

13. 10. 2019

V této první části cyklu se naučíme moudře zvládat své stínové emoce, např. strach, vztek, stresové situace, pocity nejistoty, nepřijetí, zneužití, ponížení, pochybnosti apod..

CO MI SEMINÁŘ PŘINESE:

  • Naučíte se uznat, připustit, přijmout své stínové emoce a své stinné stránky (mají pro nás hluboký význam, jsou pro nás pomocníkem a zrcadlí nám to, co si potřebujeme v té dané chvíli zpracovat)
  • – zpracujeme si své stíny v prvotní příčině (může to být dětství, prenatálním vývoji, převzato z rodových linií apod.)
  • – pomocí principu „zrcadlení“ najdeme ty své části – postoje, které potřebujeme změnit a dechem tuto změnu aktivujeme do života
  • – propojením se svou duší se necháme vést procesem těchto změn v našem nejhlubším nitru a na všech úrovních našeho vědomí, tím spustíme proces trvalé změny
  • – uvědomíme si moudrost své duše, která nám říká : “…jestliže Ti něco nevyhovuje, nejsi s tím v souladu a v harmonii, tak to můžeš TADY A TEĎ ZMĚNIT! Nemusíš čekat na svolení od kohokoli.“

A S TÍMTO DŮLEŽITÝM PRINCIPEM SE NAUČÍME PRACOVAT, ABYCHOM SVÉ ZMĚNY REALIZOVALY DO SVÉHO ŽIVOTA. NE JENOM VĚDĚT, CO BYCH MĚLA DĚLAT A JAKÁ BYCH MĚLA BÝT, ALE TAKÉ VĚDĚT, CO UDĚLAT, ABY SE TO SKUTEČNĚ REALIZOVALO.
A to se zde naučíte.

K Vaší proměně použijeme tyto nástroje:

– dech, jako hlavní realizační nástroj
– hlas a zvuk
– symboly posvátné geometrie
– rituály
– práci se záměrem
– intuitivní kresbu a další překvapení

Organizačně:

Termín: 13.10.2019 (10-17h)

Místo konání: Truzenice č. 27 u Žatce (20 km od Loun, směr Chomutov)

Cena: 1400,-Kč včetně lehkého oběda, záloha 400,- Kč

Přihlášky a dotazy: Jana Boudová 736 167 693
email: filda.janina@seznam.cz
Při přihlášení obdržíte platební údaje pro zaplacení zálohy.

Cyklem seminářů Vás provedou lektorky:
Zdenka Miarková
Již 20 let pomáhá lidem najít cestu k sobě, její krédo je: vše máme v sobě, ať máme jakýkoliv problém, příčina je vždy v nás. A také my to můžeme změnit. A použít k tomu vlastní nástroje. Její terapie se hluboce dotýká duše a srdce. Pracuje s energií milosti, lásky, citu a důvěry. Více najdete na jejich stránkách www.zdenkamiarkova.cz

Jana Boudová
Pomáhá lidem najít cestu sama k sobě pomocí terapie One Brain (kineziologie), pracuje s jemnou andělskou energií, s vizualizací a meditací.
Celý cyklus zajišťuje i organizačně.