Jedna z cest ke svobodě je zvládnout své závislosti

22.6. 2019

Zveme Vás na praktický seminář o ZÁVISLOSTECH v našich životech, které nám brání být SVOBODNÝMI.
Být SVOBODNÝ je ukotveno v naší lidské podstatě jako základní princip života v podobě SVOBODNÉ VŮLE.
Neznamená to, že si můžeme dělat, co chceme. Podstata je v tom, že se máme naučit respektovat  SVOBODNOU VŮLI své duše. Pak budeme umět respektovat ty druhé a nevytvářet ZÁVISLOSTI a nebo sami do závislostí vstupovat.

Nejčastější ZÁVISLOSTÍ je závislost na některé osobě (např. finanční na partnerovi, na rodičích aj.), na alkoholu, drogách, cigaretách, automatech, ale i na citech, sexu, na názoru druhých ap.   Některé ZÁVISLOSTI si uvědomujeme, víme o nich, některé ne. Dokonce si myslíme, že to není závislost, že to tak má být, že je to v pořádku.

Podíváme se na ZÁVISLOSTI z pohledu příčiny, co nás do těchto stavů ZÁVISLOSTÍ vede, který z našich stínů, postojů způsobuje tyto stavy a reálně je zpracujeme.
Tak, abyste odcházeli s tím, že víte na čem máte doma pracovat a jak, abyste do stavů závislosti nevstupovali a abyste nevytvářeli závislost druhých na sobě.
Pro zpracování použijeme vlastní nástroje dech a hlas, zvukovou terapii, intuitivní kresbu aj.

ORGANIZAČNĚ:

Termín:  22.6.2019 10-16 hod.

Místo:   Ústí n.L., studio Karima, Stará 90

Cena:   900,-Kč  (stud.a senioři 500 Kč) platí se na místě

Přihlášky:  u Karly Růžičkové na tel. 603 181 439