OČISTA NAŠICH RODŮ a RODŮ PARTNERA s nímž mám děti

Praha – 22. 10. 2019 od 18:00 do 20:00

Po rodičích a ze svých rodů přebíráme jak to „dobré“, tak i to méně dobré. To dobré nás v životě podporuje a umožňuje nám i lépe zvládnout ty stínové vzorce, které také přebíráme z rodů. V těchto nám není moc dobře a mnohdy mohou bránit v plném rozvinutí našeho potenciálu.

Někdy se „zátěž“ z rodů viditelně odráží v neharmonických vztazích s rodiči, sourozenci, nebo i dětmi, někdy se zrcadlí v problémech v partnerských vztazích, odráží se i v ostatních oblastech života.

DÁ SE S TÍM NĚCO DĚLAT? ANO DÁ.

Vliv stínových vzorců můžeme zmírnit anebo úplně odstranit. Jedna z možných cest je skrze transformaci a očistu.

Cílem této přednášky je bližší pochopení celého tématu. Co to jsou, jak a jak dlouho nás a naše děti mohou ovlivňovat naše rodová témata. Jak se s nimi dá pracovat. Jaké metody používá Zdenka Miarková při zpracování disharmonií, které se v rodech nacházejí, jak napomáhá k tomu, abychom mohli využívat dary, které ze svého rodu máme. Součástí přednášky je i krátká praktická ukázka její práce.

Očistou rodů našeho partnera, s nímž máme děti můžeme v dobrém ovlivnit a zmírnit vliv stínových vzorců a postojů tak, abychom je dál v takové míře nepředávali našim potomkům.

Organizačně:

Termín: 22. 10. 2019 18-20 hod.

Místo konání: čajovna u Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2 – MAPA

Cena: 180,-Kč na místě

Rezervace míst: Zdenka Miarková 777 234 949, mail: spdr@seznam.cz

Vzhledem k důležitosti tohoto tématu následuje i praktický seminář 9.11.2019 (10-17hod) zde u Džoudyho, kde si odkryjeme a zpracujeme jak ty dobré pozitivní vzorce, tak ty stínové.