ŽIVEL  VZDUCHU  A  KOMUNIKACE

20. 6. 2020 – Proběhl. Pokračování -> Září 2020

Srdečně Vás zvu na intenzivní komunikační seminář Jak zlepšit svou komunikaci, tak, aby náš slovní projev působil co nejvěrohodněji.
Stává se Vám, že někdy někomu něco říkáte už poněkolikáté a on to nebere vážně a nebo to neudělá? Víte proč? Protože Váš hlas nezněl pro něj dostatečně přesvědčivě a věrohodně. Z Vašeho tónu hlasu byla “slyšet” míra nejistoty, pochybností.

Někdy naopak nedokážeme najít slova pro vyjádření toho, co potřebujeme nebo se bojíme, máme strach říci co cítíme. Bojíme se odmítnutí nebo že budeme působit trapně a znemožníme se ap.

CÍLEM tohoto semináře je vyladit svůj slovní projev  a celkově svou komunikaci tak, abychom se vyjadřovali s větším citem, byli srozumitelní a náš hlas zněl přesvědčivěji.

CO VÁM SEMINÁŘ MŮŽE PŘINÉST?

  • odkryjeme a zpracujeme si stíny a energetické bloky, které mi způsobují problémy v komunikaci (mohou mít původ v dětství, v prenatálním období, převzaté po rodičích nebo z rodů aj.)
  • očistíme své stíny v projevu (řekli jsme něco a pak nás to mrzelo, cítíme vinu za nějaké své rozhodnutí, bojíme se říct něco, aby nás druzí neodmítli, abychom neztratili jejich přízeň apod.)
  • prohloubíme důvěru ve vyjádření svých pocitů, citů, názorů
  • vyladíme svůj tón hlasu, aby zněl přesvědčivěji
  • zharmonizujeme se ve vztahu k živlu vzduchu a odpovíme si na otázku „jak souvisí živel vzduchu s komunikací“?

CO NÁS ČEKÁ:

PRÁCE S HLASEM – říkáte nahlas nějaký svůj postoj a ostatní Vám sdělí, jak Váš hlas působí (velice oblíbená a přínosná technika)
PRÁCE S DECHEM –
správné dýchání posiluje hlas a vytváří mu tu souznějící frekvenci. Touto částí Vás provede hostující lektorka DAGMAR ZELENKOVÁ, sopranistka působící na Univerzitě J,E.Purkyně, zabývá se hlasovou výchovou a kulturou hlasu
KOMUNIKAČNÍ techniky
ve dvojicích a individuálně
VEDENÁ meditace
PRAKTICKÝM cvičením
pohyb-dech-hlas očistíme čakerní systém
INDIVIDUÁLNÍ odkrytí bloků
v komunikaci a jejich zpracování

ORGANIZAČNĚ:

Místo konání:  Truzenice 27 u Žatce (viz www.zdenkamiarkova.cz – kontakty)

CENA:  1500,-Kč (včetně oběda), s přihláškou platba celá částka (nebo záloha 500Kč, zbytek doplatíte na místě) na účet, který obdržíte při přihlášení. Záloha (celá částka) je vratná do 15.6.2020.

CO S SEBOU?  Pohodlné oblečení do místnosti, přezůvky, tužku a blok na případné poznámky, ostatní včetně nápojů máte k dispozici.

PŘIHLÁŠKY:
na tel.č. 777 234 949
na mail: spdr@seznam.cz

Seminář je určen pro max 10 lidí, aby byl zaručen individuální přístup ke každému z Vás a také vzhledem k náročnosti tématu.