ŠKOLA LÉČENÍ ZVUKEM

Pozvánka na devítiměsíční cyklus jednodenních seminářů

Uvědomili jste si, jakou sílu má váš hlas? Hlasem můžete ublížit, ale i pohladit, potěšit, a dokonce i vyléčit např. zraněné srdce nebo zraněnou duši. Hlas má svou velkou tvořivou sílu a schopnost zvědomovat naše přání a naše touhy. Znáte ten stav, když si něco stále opakujete, tak se to časem „zhmotní“? To váš hlas opakovanou myšlenku zrealizoval.

Správně fungující hlas a kultivované hlasové vyjádření jsou jedním z prvních projevů, které u člověka zaznamenáme. Poznáme vcelku brzy, má-li dotyčný příjemnou barvu, znělý správně posazený hlas nebo zdravou dechovou techniku. Tyhle postřehy nám poměrně rychle pomáhají vytvořit si o druhém nějakou představu. A co teprve, když se sejdeme ke společnému zpěvu.  Tady se ještě více ukáže, jestli disponujeme správnými zásadami kultivovaného hlasového projevu. 

Vycházíme z poznání, že všechno má svojí zvukovou vibraci a odpovídající frekvenci – kameny, rostliny, zvířata a samozřejmě i my lidé. Cítíme-li se zdraví a spokojení, pak vyzařujeme určitou zvukovou vibraci. Jestliže onemocníme nebo procházíme složitým obdobím, naše vibrace se změní – sníží. Naučíme se používat tyto zvukové vibrace pro své uzdravení.

Do transformačního procesu zařadíme různá dechová cvičení, uvolňující hlasové techniky, muzikoterapeutická cvičení, zvukové vibrace živlů, přírody, solfeggio frekvence a energetickou frekvenci delfínů, posvátnou geometrii – květ života.

Zpěv a kultivovaný hlasový projev vůbec napomáhá lepšímu okysličení buněk, posiluje břišní a mezižeberní svaly, zpěv zvyšuje kapacitu paměti, produkuje hormony štěstí – endorfiny v těle, dodává nám energii, posiluje imunitní systém a celý náš organismus.

Co je cílem školy?

Cílem Školy léčení zvukem je harmonizace naší komunikace, včetně zdokonalení mluvní i pěvecké techniky. Na tvorbu zvuku má vliv celé naše tělo. Pokusíme se ho tedy uvolnit a správně rozezvučit tak, aby náš projev byl nejen příjemný na poslech, působil srozumitelně, věrohodně, jistě a přitom přirozeně. Prostě tak, abychom se ve svém mluveném a pěveckém projevu cítili dobře. Uvolnění a kultivace hlasového projevu vede k větší sebedůvěře ve svůj hlas, který se začne otevírat intuitivnímu zpěvu a jeho uzdravujícím schopnostem.  

Smyslem Školy léčení zvukem je zvýšit svoji zvukovou vibraci, probudit léčivou sílu hlasu, abychom PŘIROZENĚ SPLYNULI s vibrací zvuku Matky Země a Universa. Tím budeme více žít v RADOSTI, LÁSCE, SVĚTLE, s vědomím, že: „JSEM SVOBODNÁ BYTOST, MÁM SVOBODNOU VŮLI A MOHU JI SVOBODNĚ PROJEVOVAT“.   

Ve vibracích těchto energií budeme dále plynout životem ve štěstí a s pocitem naplněnosti. 😊   

KDO VÁS NA TÉTO CESTĚ BUDE PROVÁZET:

Zdenka MIARKOVÁ – transformační terapeutka. Ukazuji vám cestu, jak si můžete pomoci sami použitím svých vlastních nástrojů – hlasu a dechu. Pomáhám vám odkrýt psychosomatickou rovinu vašich životních výzev, abyste našli sami sebe a rozpomenuli se na to, kdo skutečně jste. Aby „to“ být sám sebou a milovat se, se stalo přirozenou součástí vašeho života a byli jste šťastní.

Dagmar ZELENKOVÁ – hlasový profesionál, sopranistka, vyučující klasického zpěvu. Zabývám se zdokonalováním hlasového projevu už více než třicet let. Zpěv jako předávání pozitivních emocí posluchačům a jeho výuku chápu jako svoje životní poslání.  

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN?

Pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svojí komunikaci, pěvecký projev, více vnímat svojí intuici a používat jí v životě. Zkrátka probudit léčivou sílu svého hlasu. Není potřeba žádné hudební znalosti a zkušenosti. Stačí pouze chuť něco změnit. 😊

ORGANIZAČNÍ:

TERMÍNY SEMINÁŘŮ:

vždy od 10:00 do 17:00 (s hodinovou pauzou na oběd).

1. seminář – 22. října 2023 

2. seminář – 12. listopadu 2023

3. seminář – 10. prosince 2023

Termíny a náplně prvních 3 seminářů naleznete ZDE. Informace o dalších nadcházejících seminářích naleznete vždy s dostatečným časovým předstihem na stejném místě ZDE.

TÉMATA JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ:

  • 1. VÝZNAM DECHU A UVOLNĚNÍ BLOKŮ Z PRENATÁLNÍHO VÝVOJE
  • 2. PAMĚŤOVÉ BUŇKY A JEJICH OŽIVENÍ ZVUKEM + SOLFEGGIO FREKVENCE
  • 3. ROZPROUDĚNÍ TOKU ENERGIE V TĚLE + VÁNOCE A JEJICH „SKUTEČNÝ“ VÝZNAM
  • 4. ZVÝŠENÍ VIBRACÍ SVÉHO „JÁ“
  • 5. PODPORA NAŠÍ TVŮRČÍ SÍLY + ENERGIE SLUNCE JAKO ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE
  • 6. PROPOJENÍ SE S PLÁNEM NAŠÍ DUŠE A PROHLOUBENÍ INTUICE JAKO HLASU NAŠÍ DUŠE
  • 7. PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SÍLA ZVUKU MATKY ZEMĚ
  • 8. ODDĚLENÍ NESOURODÝCH ZVUKŮ UNIVERSA
  • 9. SJEDNOCENÍ A SPLYNUTÍ NAŠEHO „JÁ JSEM“ SE ZVUKY MATKY ZEMĚ A UNIVERSA 

CENA jednoho semináře je 1.900 Kč (obsahuje lektorné, hudební materiály, nájem prostoru, teplé a studené nápoje)  

Platba bude probíhat ve třech splátkách, před zahájením je nutné zaplatit částku za tři semináře, tj. 5.700 Kč na účet, který vám bude sdělen při přihlášení.

PŘIHLÁŠKY na telefonní číslo 777 234 949 nebo na email spdr@seznam.cz , kde uveďte svoje jméno a kontakt. Na uvedeném čísle vám rády zodpovíme jakékoli dotazy ohledně Školy.  

Jednotlivé lekce na sebe navazují, přihlášení je možné pouze na začátku na celý devítiměsíční cyklus, v průběhu školy již nebude možné se zapojit. Pokud byste chtěli v průběhu školy z jakéhokoli důvodu odstoupit, bude vráceno kurzovné za nevyčerpaný seminář.  

MÍSTO KONÁNÍ: TRUZENICE 27 u Žatce viz. www.zdenkamiarkova.cz – kontakty

Jako OCHUTNÁVKU vám nabízíme BEZPLATNĚ půldenní seminář, kde budete mít možnost blíže se seznámit s lektorkami. Vyzkoušíte si některé dechové a hlasové techniky, ukážeme vám, jakým způsobem se bude transformačně pracovat se zvukem a hlasem, necháte na sebe působit tóny některých nástrojů a společným zvukem si uvolníte svá energetická centra.

OCHUTNÁVKA není povinnou součástí školy. Můžete se přihlásit přímo na první termín školy, bez účasti na ochutnávce.

TERMÍN: 24. září 2023 od 14:00 do 17:00 v Truzenicích 27 u Žatce

Na OCHUTNÁVKU se přihlašujte na telefonní číslo 777 234 949.

Těšíme se na vás Zdenka a Dáša.