Termíny a náplň jednotlivých seminářů

Termíny

vždy od 10:00 do 17:00 (s hodinovou pauzou na oběd).

1. seminář – 22. října 2023 

2. seminář – 12. listopadu 2023

3. seminář – 10. prosince 2023

4. seminář

5. seminář

6. seminář

7. seminář

8. seminář

9. seminář

Náplně

1. VÝZNAM DECHU A UVOLNĚNÍ BLOKŮ Z PRENATÁLNÍHO VÝVOJE

Naučíme se, jak správně dýchat, jaký význam má dech, jaké je jeho správné fungování. Seznámíme se s fázemi dýchání a jejich významem, zapojíme zvukový element v návaznosti na dech (nádech, uvolnění mluvidel, nasazení tónu).

Uvolnění a vyléčení prenatálních bloků jaký vliv na nás v prenatálním vývoji měla matka, otec, rodina, ale i to, co bylo vyřčeno. To vše mohlo způsobit různá traumata, strachy a jiné emocionální stavy. Zapojením muzikoterapie, poslechu hudby – zvuků nástrojů, aktivním zpěvem (ukolébavky – hluboké propojení s matkou) tato traumata uvolníme a vyléčíme.   

2. PAMĚŤOVÉ BUŇKY A JEJICH OŽIVENÍ ZVUKEM + SOLFEGGIO FREKVENCE

Zvukem – muzikoterapeutickou „rozcvičkou“ – poslechem hudby, zpěvem a zapojením jednoduchých nástrojů uvolníme a oživíme své paměťové buňky k většímu rozpomenutí se na všech úrovních našeho vědomí.

Paměťové buňky našeho vědomí ovlivňují fyzické tělo a jeho schopnost samo uzdravení.
Paměťové buňky podvědomí ovlivňují úroveň duše.
Paměťové buňky nevědomí ovlivňují náš duchovní vývoj a naši tvořivost.
Paměťové buňky nadvědomí ovlivňují intuici, schopnosti, propojení s vyššími úrovněmi vědomí, rozpomenutí se a uvědomění si své podstaty (tj. jsem bytost Lásky, Světla a Radosti).

Solfeggio frekvence – vycházejí z posvátné geometrie a tradic posvátné hudby. Použitím formou zpěvu spustíme sebe-terapeutické účinky.  

3. ROZPROUDĚNÍ TOKU ENERGIE V TĚLE + VÁNOCE A JEJICH „SKUTEČNÝ“ VÝZNAM

Uvolníme a rozproudíme tok energií v těle pohybovým cvičením čtyř směrů.

Uvolníme a rozproudíme svojí komunikaci – jazykolamy mluvené i zpívané, cvičením na pohyblivost rtů, dechovými cvičeními aktivního zrychlování vědomého dechu – tím se aktivuje bránice. Rychlým nasazováním tónů aktivujeme mluvidla. Při zpěvu rytmické rychlé písničky budeme zapojovat nástroje, tanec a celkový pohyb těla.

Vánoce a jejich skutečný význam – zimní slunovrat jako symbol vítání nového života – oslavíme tancem, zpěvem a ohněm.

4. ZVÝŠENÍ VIBRACÍ SVÉHO „JÁ“

5. PODPORA NAŠÍ TVŮRČÍ SÍLY + ENERGIE SLUNCE JAKO ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE

6. PROPOJENÍ SE S PLÁNEM NAŠÍ DUŠE A PROHLOUBENÍ INTUICE JAKO HLASU NAŠÍ DUŠE

7. PŘIBLIŽUJÍCÍ SE SÍLA ZVUKU MATKY ZEMĚ

8. ODDĚLENÍ NESOURODÝCH ZVUKŮ UNIVERSA

9. SJEDNOCENÍ A SPLYNUTÍ NAŠEHO „JÁ JSEM“ SE ZVUKY MATKY ZEMĚ A UNIVERSA