O mně

TERAPEUTICKÉ MEDITACE
Je to zcela jiné pojetí a rozměr meditací, které jsou zároveň terapií. Svým působením Vás vedou k SOBĚ a vytvářejí nezávislost na vnějším světě. Jsou to praktické konkrétní návody, jak v sobě skutečně reálně změnit některé své postoje za použití vlastních nástrojů.
Nabídka terapeutických meditací k zakoupení (klikněte sem)

O mně

“…připadá mi, že celý můj život je vlastně jedním velkým posláním. Plním ho s láskou, oddaností, vírou – a naplňuje mě to radostí.”

Jmenuji se Zdenka Miarková. Původně jsem vystudovala ekonomii, ale osud mě vedl k úplně jiné oblasti práce. Naznačil mi, že mým posláním je pomáhat lidem najít cestu k řešení jejich problémů – jinak, než bych to dokázala jako ekonom.

Lidé, se kterými se setkávám a pracuji, se mě často ptají, jak jsem se ” k tomu ” dostala. Jak jsem k “tomu” přišla. Nestalo se to najednou, byl to vývoj.

Jako vysokoškolačka jsem začala chodit na jógu, což mě přivedlo do poněkud jiné skupiny lidí, k jiným myšlenkovým proudům, jiným tématům, jinému životnímu stylu. 

Měla jsem i určité zdravotní problémy, lékaři mi řekli, že nebudu moci mít děti. S tím jsem se jen těžko srovnávala. Nechtěla jsem se vzdát naděje. O to víc jsem se začala zajímat o alternativní způsoby léčby a věci “mezi nebem a zemí”.

Po návratu z mateřské dovolené jsem pracovala nějakou dobu v kultuře a do programové náplně jsem postupně zařazovala různé přednášky, semináře z oblasti zdravého životního stylu, psychotroniky, sebepoznání, léčitelství. Sama jsem se těchto akcí účastnila – a to mě formovalo.

Začala jsem víc vnímat i energie. Brzy jsem zjistila, že schopnosti, které jsem u jiných obdivovala, a tak trochu k nim kvůli tomu vzhlížela, má vlastně každý z nás. Jde jen o to, zda a jak na sobě pracujeme. Protože pak máme šanci své vlastní schopnosti poznat a ony se nám začínají otevírat. 

S mými schopnostmi to bylo přesně tak. Nestalo se to najednou, přicházelo to postupně – a učilo mě to otevřenosti a trpělivosti. A víře, že ty správné věci a správní lidé ke mně přicházejí v tu správnou dobu.

V mém případě to začalo automatickou kresbou, díky ní jsem začala diagnostikovat.  Pak se přidaly další: jasnozření – vhledy, já tomu říkám “rentgenové oči”, jasnoslyšení – při hledání příčiny daného problému odpověď slyším, je jasná, stručná, někdy symbolická. Někdy slyším i název léku, byliny nebo jiného přípravku, který může konkrétnímu člověku pomoci. Další výraznou schopností je reálná síla mého hlasu, pomocí nějž nyní odblokovávám a transformuji to, co je potřeba.

Kolem roku 2000 se na mě čím dál víc lidí obracelo o pomoc a o radu, a to mě vedlo k tomu, že jsem opustila své zaměstnání v kultuře a začala jsem se naplno věnovat svému poslání.

Veškeré vědění a poznání jsem získávala prací sama na sobě.

Jsem takový samouk. Vždycky mě dokázal přesvědčit spíš vlastní prožitek a vlastní zkušenost.

Mám rodinu, dvě nádherné děti (naštěstí se prognóza lékařů nenaplnila), žiji  život jako každý jiný. 

Přesto mi připadá, že celý můj život je vlastně jedním velkým posláním. Plním ho s láskou, oddaností, vírou – a naplňuje mě to radostí.

Bude mi ctí a potěšením, pokud na mých stránkách najdete byť sebemenší pomoc či radu. 

Někdy stačí jedno slovo a člověka to v dobrém nakopne a jde dál.

Nechť se zde cítíte jako doma.

S úctou a pokorou v srdci   Zdenka Miarková