INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

“Věřím, že vše co potřebujeme k tomu, abychom věci vyřešili, máme v sobě.”

Formou INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ můžeme řešit:

 1. jakékoliv osobní problémy včetně zdravotních
 2. odkrýt úkol, který tady v tomto životě máte ve vztahu k sobě
 3. odkrýt poslání – to, co je Vám dáno dělat pro druhé
 4. očistit váš prostor – domu, bytu, pozemku, pracoviště ap., tato očista je prováděna pomocí energií. Nepoužívám žádné symboly ani jiné pomůcky. Podrobněji v sekci OČISTA PROSTOR
 5. neplodnost – je-li psychická příčina neplodnosti větší než fyzická, tak se dá tímto způsobem hodně pomoci. V této oblasti jsou opravdu dobré výsledky a také již několika dětem bylo touto metodou pomoženo na svět.
 6. partnerská terapie – nefunguje-li vám vztah, necítíte se v něm naplněni, nebo jste sami a toho “pravého” hledáte…
 7. firemní terapie – když firma neprosperuje, vztahy jsou konfliktní, problémy v úrovni managementu ap.
 8. závislosti – na cigaretách, alkoholu, drogách, automatech, na lidech, na slevách aj.
 9. a další vaše témata

JAK PROBÍHÁ IK?

Domluvíme si termín osobní schůzky a setkáme se na Vámi vybraném místě, kde provozuji IK. Sdělíte svoje téma, s kterým přicházíte, můžete říci i více informací, ale není třeba.

Je-li to v souladu se svobodnou vůli vás a vaší duše, pak odkrývám příčiny vašeho problému a následně jej zpracováváme.

Způsob, jakým zpracováváme je konkrétně přímo pro vás. Podrobněji popisuji způsob, jak pracuji, v sekci O MNĚ – část  JAK PRACUJI.

Zpracování probíhá v příjemné poloze– v leže nebo v sedě, jak je vám příjemnější. Nejprve se pomocí dechu uvolníte a následně působím způsobem, který mi přijde konkrétně pro vás. Po celou dobu terapie jste vědomé toho, co se s vámi děje. Můžete se i ptát, vstupovat do procesu.

Jsou-li příčiny vašeho problému hluboko v podvědomí, je žádoucí, aby vaše mysl do procesu nevstupovala. Pak vás vaše Já spontánně “odvede do takového stavu vědomí”, které je pro vás nejvhodnější pro to, co potřebujeme zpracovat. To znamená, že vás to může uvést do spánku, polobdění nebo si “jen tak někam ulítnete”. A je to tak v pořádku. Proces odblokování se děje nezávisle na tom, jak jste v něm vědomí a zda při tom něco vnímáte či nikoliv.

Změny, ke kterým dojdeme, pomocí vašeho DECHU zaktivujeme do VAŠEHO ŽIVOTA a v JEDNOTĚ VAŠEHO BYTÍ. Poté se pomocí dechu “vracíte ” do reality tady a teď a s důvěrou tyto změny začínáte ŽÍT.

Je-li váš problém rozsáhlejší a jeho příčiny jsou v několika úrovních vědomí, je vhodné více setkání. Abychom váš problém uvedli do stavu harmonie, v jakém MŮŽE BÝT PRO TUTO DANOU DOBU. Je tedy možné, že se vám daný problém po určité době “vrátí”.  On se “nevrací”, ale může se vám v životě objevit podobný problém, jeho příčiny jsou však v jiných úrovních vašeho vědomí. Můžete si tuto situaci, po předchozí zkušenosti s touto terapií, zvládnout sami a nebo můžeme společně.

Dostáváte i konkrétní doporučení např. změny stravy, bylin, kamenů, programování si vody pro vaše téma a návod, jak s danými změnami, které jsme odkryli, doma pracovat a podporovat tím reálnou změnu v sobě tak, aby se vám změny přirozeně projevily v životě a žili jste je !

Jak se k procesu postavíte a jak mu budete důvěřovat, tak se výsledek naší společné práce projeví ve vašem životě. Díky vaší víře a postoji je pak změna u vás TRVALÁ.

Je efektivnější, když vaše následná “práce” doma je v kratších časových úsecích (stačí pár minut denně) a děláte ji  v rozpoložení, že se vám do “toho chce”, máte na to “náladu”. Ne s pocitem, že musím.

Místa, kde provozuji IK :

Ústí nad Labem, Truzenice u Žatce, Praha, Brno, Veselí n.Moravou

Přesné adresy jsou uvedeny v sekci KONTAKTY

Cena IK:

 • za 1 hod         800,-Kč
 • za 1,5 hod   1500,-Kč
 • za 2 hod       1800,- Kč

poskytuji slevy seniorům a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci

Zájem o individuální konzultaci směrujte na tel. 777 234 949   nebo  mail: spdr@seznam.cz