Jak pracuji

Jsem takový samouk. Vždycky mě dokázal přesvědčit spíš vlastní prožitek a vlastní zkušenost.

Věřím, že VŠE co potřebujeme k tomu, abychom věci vyřešili, MÁME V SOBĚ. Ať máme jakýkoliv problém, příčina je vždy v nás. A my sami to také můžeme změnit. Ty druhé se nám změnit nepodaří a neměli bychom to ani chtít. Každý člověk touží být sám sebou, být přirozený, mít harmonické vztahy, žít plnohodnotný život, být zdravý.

Jak toho dosáhnout?

TÍM, ŽE ZMĚNÍME SAMI SEBE, ŽE BUDEME  OCHOTNI PRACOVAT NA SOBĚ.

Jak vlastně pomáhám?

Pomáhám lidem najít cestu k sobě. Ukážu směr,  návod, jak na sobě pracovat tak, abychom byli v životě šťastnější a sami sebou.

Při práci vycházím z toho, že každý problém má dvě příčiny:

1. fyzickou a 2. psychickou. Já se zabývám spíš tou druhou. Je jedno o jaký druh potíží se jedná, ať jsou to problémy zdravotní nebo vztahové, v rodině, s dětmi, s rodiči, pracovní problémy,  psychické, neplodnost u mužů i u žen, různé závislosti aj

JDU DO PRVOTNÍ PŘÍČINY PROBLÉMU. Ta může být v dětství, v prenatálním období, v početí, nebo i rodově převzata. Použitím schopnosti jasnozření se i tato hluboká kořenová témata dají odkrýt a zpracovat. Odkryjeme společně příčiny, které způsobují váš problém a dál ho zpracováváme.

ZPRACOVÁNÍ znamená, že odkrytou příčinu odblokujeme, je-li potřeba, odkryjeme i za jakých okolností příčina vznikla, odkryjeme jaký postoj potřebujete změnit, aby se daný problém(nemoc) dál nerozvíjel. Zároveň ODBLOKOVÁVÁME myšlenkové postoje, které daný problém způsobují. Toto považuji za velmi důležité. 

Jestliže se totiž při jakékoliv terapii nezmění vědomí, pak se problém vrací zpátky. Může se vrátit v jiné podobě a za delší čas, ale vrátí se. Protože se neodstranila příčina.

Vždy ctím a respektuji Vaši SVOBODNOU VŮLI. To znamená, že odkryjeme a můžeme zpracovat jen to, co Vaše Já a Vaše duše doopravdy chce a potřebuje. Tento způsob práce mě vlastně vedl i k názvu pro to, co dělám: TRANSFORMAČNÍ TERAPEUTKA.

Společně najdeme  příčinu vašich potíží, ale také je i zpracujeme.

V JAKÉ ÚROVNI POMÁHÁM?

V ÚROVNI ZMĚNY VĚDOMÍ. TÍM, ŽE ZMĚNÍME MYŠLENKOVÉ POSTOJE, JEŽ ZPŮSOBOVALY PROBLÉM, PROBLÉM SE UŽ NEVRACÍ DO PŮVODNÍ PODOBY. NÁSLEDNĚ NASTUPUJE I UZDRAVENÍ, jak fyzické, tak psychické.

K tomu, abych vám mohla pomoci, POUŽÍVÁM dva základní PŘIROZENÉ NÁSTROJE:

DECH (dýcháním ve vás zaktivujeme změněný postoj – tím ve vás začíná proces REÁLNÉ ZMĚNY, ( původní postoj hledáme jako příčinu problému) a HLAS (silou svého hlasu transformuji vše, co je potřeba).

S každým člověkem pracuji individuálně, nemám “šablonu”, kterou použiji na každého. Někdy přiložím na vás nebo vedle vás kameny, někdy použiji “rychlejší” metodu – intuitivně se DOTÝKÁM HLAVY a TRANSFORMUJI – “přepisuji” PŮVODNÍ ZÁZNAMY na harmoničtější.

Využívám i LÉČIVOU SÍLU VODY – přirozeným programováním pro vaši očistu emočních stavů, detoxikaci a uzdravení  a  TRANSFORMAČNÍ SÍLU ZVUKU- hlasu a zvuku různých etnických nástrojů.

ABY MOJE POMOC FUNGOVALA, JE POTŘEBA SPOLUPRÁCE s VÁMI.

Není to jednostranný proces, kdy já nějak zapůsobím a vy se začnete uzdravovat a být šťastnější. Tak to nefunguje. Moje úloha je v tom, že vše vysvětlím, provedu vás procesem odblokování, pomohu ve vás zaktivovat patřičnou změnu – a pak nastupuje vaše úloha. To jak se projeví výsledek naší společné práce, jak na sobě poznáte, že vám to pomohlo, záleží na vás. Záleží to na tom, JAK CELÉMU PROCESU VĚŘÍTE A JAK S DANOU INFORMACÍ DÁL PRACUJETE (dostáváte “návod” jak dál doma pracovat).

“VAŠE ROLE JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ JAKO TA MOJE. ” Vnímám, že takto je to harmonické – a  NEVEDE VÁS TO K ZÁVISLOSTI na mně ani na nikom jiném.

Pracuji formou INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ (Podrobněji v sekci “INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE”) a SEMINÁŘŮ (podrobněji v sekci “SEMINÁŘE V ČR” a v sekci “SEMINÁŘE V ZAHRANIČÍ”) .

Formou INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ můžeme řešit:

  1. jakékoliv osobní problémy včetně zdravotních
  2. odkrýt úkol, který tady v tomto životě máte ve vztahu k sobě
  3. odkrýt poslání – to, co je Vám dáno dělat pro druhé
  4. očistit váš prostor – domu, bytu, pozemku, pracoviště ap., tato očista je prováděna pomocí energií. Nepoužívám žádné podpůrné symboly ani jiné pomůcky.
  5. neplodnost – je-li psychická příčina neplodnosti větší než fyzická, tak se dá tímto způsobem hodně pomoci. V této oblasti mám opravdu dobré výsledky a také již několika dětem bylo takto pomoženo na svět.
  6. partnerská terapie
  7. firemní terapie – když firma neprosperuje, vztahy jsou konfliktní, problémy v úrovni managementu ap.
  8. závislosti – na cigaretách, alkoholu, drogách, automatech, na lidech, na slevách aj.