Vítejte v nabídce terapeutických meditací

CO JSOU TERAPEUTICKÉ MEDITACE A JAK PŮSOBÍ?

1. Jsou to zcela jiné a svým způsobem vyjímečné meditace, které jsou zároveň terapií.
Audio upoutávka:

2. Jsou to konkrétní praktické návody.
Nejsou to všeobecné rady a návody jak být klidní, nebát se, věřit si, nenechat se ovlivňovat vnějšími událostmi ap. Ale jsou to konkrétní praktické návody, jak v sobě skutečně reálně změnit některé postoje (např. víc si věřit, osvobodit se od různých emoční stavů – obav, strachů, ap.) tak, že se to ve Vás skutečně reálně změní a nezůstane to jen v úrovni Vašeho přání, že víte, že byste si potřebovali např. víc věřit, ale jak to udělat, aby se to ve Vás doopravdy změnilo a Vy se tak po určité době cítili? Tak tyto meditace mohou být tím praktickým návodem, jak na to. A k realizaci těchto reálných změn použijeme Vaše vlastní nástroje.

3. Použitím vlastních nástrojů se stáváte více nezávislými
na vnějším okolí, na tom, kdo Vám pomůže, kdo Vás zachrání, jak na Vás kdo bude působit. A povede Vás to k uvědomění, že nebudete hledat pomoc ve vnějším světě, ale že pomoc přichází zevnitř z Vás. Že to co mohu v životě změnit je SÁM SEBE. Ty druhé se nám nepodaří změnit, ale sebe ano. Protože VŠE MÁME V SOBĚ. A na tomto principu jsou meditace založeny a také tak působí. Jestliže Vám v životě něco nevyhovuje, tak to můžete změnit v tu danou chvíli a změnou sami sebe ovlivníte své okolí..

4. Co vše v meditacích spolupůsobí? A v jakém rozsahu meditace působí?
Jsou zde propojeny a spolupůsobí v součinnosti a v jednotě tři části: 1. Prvky tradičních meditačních technik ( uvolnění, dech, přesun do sebe), 2. energie Světla, Zvuku, Milosti aj.,  3. Vaše aktivní účast pomocí vlastních nástrojů. Díky propojenosti a působení těchto 3 částí působí meditace tak, že se Vám daný postoj, který měníte (např. důvěru v sebe), se ve Vás skutečně přetváří. Mění se i poměrná část myšlenkového postoje (tím změna ve Vás může být trvalá), dochází ke změně Vašeho vědomí a díky dechu probíhá změna  v úrovni buněk a celé bytosti. Vy svou upřímnou důvěrou ovlivňujete účinek meditace, ale i tím, jak s tím dále pracujete. Sami určujete, jaká míra se ve Vás změní. Vy máte výsledek ve svých rukách.

5. Pro koho jsou meditace určeny?
Pro každého. Není potřeba předchozích zkušeností s meditacemi nebo jestli se sebou pracujete nebo ne. Cítíte-li, že Vám něco nevyhovuje, tak to MŮŽETE v tuto danou chvíli ZMĚNIT… A tyto meditace mohou být pro Vás tím praktickým průvodcem, jak to doopravdy změnit.

6. Jak s meditacemi pracovat?
Jednoduše. Každá meditace Vám danou změnu spustí, aktivuje. Důležitá je Vaše upřímná důvěra, která proces Vaší přeměny udržuje v chodu. Když s tím tématem budete i dále pracovat (v každé meditaci je návod jak), tak sami ovlivníte, jak Vám daná meditace pomůže.
Úvodní část meditace je povídání o čem dané téma je, jak na nás působí stíny a v další části meditace je praktické vedení slovem k realizaci Vaší změny.

7. Terapeutické meditace jsem vytvořila s láskou pro Vás a Matku Zemi.
A na základě své dlouholeté terapeutické praxe a na přání řady z Vás, kteří navštěvujete mé individuální terapie a semináře. Jsou nahrány jasným a srozumitelným způsobem, tak, aby vyhovovaly Vám všem.

Nabídka meditací (klikněte na obrázek)

1. Svoboda
2. Víra v sebe
3. Hojnost
4. Láska a cit
5. Nadhled a radost

Jak meditace zakoupit?

Meditace můžete zakoupit jako balíček všech 5 za cenu 800,- Kč
nebo jednotlivě po 180,- Kč za meditaci.

Platit lze taktéž v Eurech. V tom případě je cena 29€ za balíček všech 5 nebo 6,5€ za jednotlivé meditace.

Zpřístupnění meditací vyžaduje nejprve Registraci (tlačítko níže) na našich stránkách, poté odeslání Objednávky (tlačítko níže) a nakonec provedení platby na náš účet dle instrukcí které dostanete mailem po odeslání objednávky.

Ohlasy na tyto meditace najdete ZDE