OČISTA PROSTOR

Potřebujete-li energeticky očistit váš byt, dům, zahradu, pozemek, pracoviště, místo vašeho podnikání – restauraci, kavárnu, čajovnu nebo firmu, kde pracujete. Chcete si postavit nový dům a nejste si jisti, zda je pozemek “čistý”.
Všechny tyto prostory se dají energeticky očistit a to trvalým způsobem. 
K očistě nepoužívám  žádné přístroje, symboly a podobné pomůcky, které mají dočasný účinek a po určité době se musí obnovit nebo očistit. 
Používám TRANSFORMAČNÍ ENERGIE, které dané prostory očistí trvalým způsobem.
Netýká se Zón lidských emočních projevů. Ty vznikají tak, jak se lidé na daném místě k sobě chovají, jak se projevují. Při tomto způsobu očisty se očišťují i lidé, kteří na daném místě žijí. To velice příznivě může ovlivnit tyto Zóny.
Očistu provádím do prvotního místa, kde zóna vznikla. Např. u geopatogenních zón je to určitá úroveň vědomí Země, většinou jejího Jádra.
U vodních zón je to pramen řeky, delta vodních toků, moře, oceán- dno oceánu ap.
 
JAKÉ FORMY ZNEČIŠTĚNÍ mohou být:
 
GEOPATOGENNÍ zóny – anomálie země, mohou mít velký neblahý vliv na naše zdraví. Jsou dost často příčinou těžkých onemocnění. Očistou se může jejich účinek snížit na minimum, není potřeba zónu odklánět nebo směrovat jinam.
VODNÍ zóny– jsou to různé vodní anomálie země, ale také energetická forma vodní zóny. Ovlivňují především naši emoční stabilitu -labilitu, psychické poruchy ap.
PSYCHOSOMATICKÉ zóny – to jsou energetické otisky nepřirozeně zemřelých nebo zemřelých přirozeně, ale “připoutaných” k danému místu, buď k někomu z pozůstalých nebo k majetku ap.  Vyzařují do prostoru energii, s kterou umírali.
ZÓNY LIDSKÝCH EMOČNÍ PROJEVŮ – jsou to “zhmotnělé” projevy lidských emocí (např. závist, zloba, vztek, strach, nepřejícnost, lpění na majetku ap.)
DUCH A DUŠE domu (místa) – i oni  potřebují očistit. Současně s očistou ducha domu(místa) očišťujeme i energie, s jakými ten dům byl stavěn (když byl např. dům stavěn z donucení, že museli, nebavilo je to, pak i tato energie se promítá celkové harmonie domu.. )
ZÁVAZKY vztahující se k domu (místu) – např. různé kletby, pomsty (vendete) aj.
 
REALIZACE OČISTY: může probíhat dvojím způsobem
1. přijedete za mnou na některé místo pro ind.konzultace a přivezete si hrubý náčrtek (stačí půdorys) domu (bytu, pozemku nebo místa, které chcete očistit s označením důležitých míst např. postel, pracovní místo, stůl ap.).
Do vašeho náčrtku zakreslím veškeré znečištění včetně vlivu, jaký to má konkrétně na ty, kteří tam žijí nebo pracují. 
Pak provedeme společně očistný rituál.
Očištění se provádí komplexně – čistí se prostor a jeho nejbližší okolí a lidé, jichž se prostor týká.
Po skončení “zkontroluju” na náčrtku, do jaké míry se vše vyčistilo, případně v jaké síle zóny zůstaly.
Z praxe – např. geopatogenní zóna o síle 10 (v mé individuální stupnici je 10 nejsilnější v negat.působení) se po očistě sníží v průměru na 1 – 3. Což je minimální vliv na člověka.
 
Doba trvání: liší se rozsahem místa a znečištění, v průměru 1,5 – 2 hod, někdy i více
Cena:  1500 – 2000,-Kč
 
2. Přijedu za Vámi na místo, které chcete očistit – toto je v případě, že místo je velmi silně energ.znečištěno a vychází vhodnější očistit jej přímo na místě nebo se jedná o větší prostory (např. restaurace, firmy, větší územní celky ap.)
Pak přímo na místě zrealizujeme očistu.
Doba trvání: závisí  na rozsahu pozemku, domu, firmy ap. , v průměru 2 – 4 hod.i více
Cena:  3000,-Kč  ( u rozsáhlejších prostor cena dohodou) + doprava na místo
 
Někdy je očistu po určité době zopakovat (většinou to bývá cca za 2 – 3 měsíce), Tuto realizujeme po telefonu. V tomto případě jdeme do hlubší úrovně  očisty daného prostoru.
 
ZÁJEM O OČISTU PROSTOR – směrujte na tel. č. 777 234 949 nebo mail:spdr@seznam.cz